Financiële coaching voor rust in ondernemen Klachtenregeling Kooijman en Kroon Adviseurs en Accountants hecht aan tevreden relaties en wij werken dan ook steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Echter wij zijn ook mensen en kunnen dus fouten maken. Indien u ontevreden bent over een van onze mensen of onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs dat u ons dit laat weten. Wij nemen uw opmerkingen serieus en zoeken samen met u naar een passende oplossing. U kunt telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen om uw klacht kenbaar te maken. Hierbij is uw vaste aanspreekpunt een belangrijk persoon. Wij verzoeken u daarbij de volgende gegevens te vermelden: - Uw (bedrijfs)naam - Uw telefoonnummer - Omschrijving van de klacht - De naam van de medewerker tegen wie u een klacht indient - De reden waarom u een klacht indient - Wanneer de klacht is ontstaan Binnen twee weken na ontvangst van de melding zullen wij de ontvangst bevestigen. Ook zullen wij u in deze bevestiging op de hoogte brengen van de verdere procedure, verdere afhandeling en de betreffende termijnen. Vestiging Schiphol-Rijk Uw adviseurs: A.G.M. Kooijman AA E.P. Kroon AA/FB   Voor persoonlijke dienstverlening aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroeps- beoefenaren, particulieren, verenigingen en stichtingen.   Tip van de dag Regelmatig verschijnen op deze plaats tips en suggesties ter verbetering van de bedrijfsvoering of fiscale aandachtspunten.            Aangesloten bij: - Nederlandse Beroeps- organisatie van Accountants - het SRA - Register Belastingadviseurs